O Perëndi, Më Udhëhiq, Më Mbro

 
Based on a prayer of ‘Abdu’l-Bahá

Am | Dm | G | C | Am | E

Am | Dm | G
O Perëndi, më udhëhiq, mëm bro,

C | Am | E | G
më bëj një llambë ndriçuese e një yll me shkëlqim.

C | Am | Dm | E
Ti je i Fuqishmi e i Pushtetshmi.
O Perëndi, më udhëhiq, mëm bro,
më bëj një llambë ndriçuese e një yll me shkëlqim.
Ti je i Fuqishmi e i Pushtetshmi.

Am
Pushtetshmi

Language: Albanian

Download PDF